Các hệ thống phòng sạch cần biết khi thiết kế

Phòng sạch là phòng được trang bị  hệ thống được tạo ra để ngăn chặn sự ô nhiễm của các tác nhân  ô nhiễm vi sinh, hóa học, bụi, v.v. Môi trường này được ứng dụng cho các ngành có nhu cầu trong y học, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm vi sinh, dược phẩm … Đọc tiếp Các hệ thống phòng sạch cần biết khi thiết kế