Sơ đồ bố tri nhân sự công ty TNHH PHÒNG SẠCH CWS

Sơ đồ hoạt động của công ty phòng sạch CWS

Công Ty TNHH PHÒNG SẠCH CWS

Các phòng ban chính của chúng tôi bao gồm:

I: Ban Giám Đốc Công Ty

II: Phòng Kinh Doanh: gồm Bộ phận chăm sóc khách hàng + Bộ phận báo giá công trình

II: Phòng Kỹ Thuật: Phòng thiết kế + Phòng thi công + Xưởng sản xuất

II: Phòng Hành Chính: Tuyển dụng nhân sự + Tài chính kế toán

III: Phòng giám sát thi công và nghiệm thu công trìn