Category Archives: Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn phòng sạch phân loại theo ISO

Các yếu tố ảnh hưởng phòng sạch theo tiêu chuẩn iSO

Phòng sạch là các môi trường được kiểm soát liên quan kiểm soát không khí và nếu cần thiết, nhiễm bẩn bề mặt để duy trì mức nhiễm bẩn chấp nhận được trong các quá trình nhạy cảm. Các sản phẩm và quy trình yêu cầu bảo vệ chống ô nhiễm được sử dụng trong […]

Tiêu chuẩn phòng sạch ISO 14644-1 là gì được phân loại và áp dụng như nào

Tiêu chuẩn phòng sạch ISO 14644-1

Cấp độ sạch của một căn phòng được xác định rõ ràng các yêu cầu về mức độ của các loại tạp chất và hạt khác nhau trong không khí. Các cấp độ sạch được phân biệt bằng số lượng các hạt có kích thước nhất định trên một đơn vị thể tích. Thông số này, một trong […]